Konstrukční práce / CAD

Konstrukce a návrhy probíhají na CAD pracovištích s technickým know-how a podloženými zkušenostmi. Jednotlivé výkresy dílů, které jsou optimálním předpokladem pro efektivní výrobu, jsou zhotovovány racionálně a prakticky.

                                                        

Výkresová data zpracováváme ze všech běžných formátů souborů. V případě potřeby se vytvoří nové výkresy na základě vzorové součásti nebo se stávající upraví podle požadavků zákazníka.

             

 
Výkresová data zpracováváme ze všech běžných formátů souborů. V případě potřeby se vytvoří nové výkresy na základě vzorové součásti nebo se stávající upraví podle požadavků zákazníka.