• Disponujeme plazmovým pálicím strojen o rozměrech 
  • Díky kterému jsme nezávislí na externích dodavatelích výpalků