Svařujeme metodami MIG/MAG/TIG tedy moderními a produktivními metodami v ochranné atmosféře aktivních i inertních plynů. Svařujeme nelegované nízkouhlíkové oceli, vysokolegované oceli, slitiny hliníku a manganové materiály.

Zaručíme svaření přesných dílů  do velikosti 2.5m x 1.5m s přesností  + - 0.5mm na 3D upínacím svařovacím stole.