• Klasické a horizontální vyvrtávání
  • Univerzální frézování a soustružení 
  • Zušlechťování materiálů žíháním, kalením, nitridováním i s následným obrobením otryskaných dílů
  • Zajistíme požadovanou povrchovou úpravu, včetně zinkování, niklování a lakování, práškování tvrdokovem